นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

 

          นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับเว็บไซต์ weseoulgroup.com (“เว็บไซต์”) วีโซลกรุ๊ปให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา และให้คุณมั่นใจได้ว่าเราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ หมายถึงคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด

          ธุรกิจของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการบริการของเว็บไซต์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราได้ส่งอีเมลแจ้งเตือนเป็นระยะสำหรับคำประกาศชี้แจงและเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ ยกเว้นแต่คุณไม่ต้องการการแจ้งเตือนนี้ แต่คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราฉบับนี้นำไปใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

          หากคุณเลือกที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การเยี่ยมชมของคุณและการกระทำใดๆ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา

 

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้

         

         ภายใต้ความยินยอมของท่าน ข้อมูลเหล่านี้ คือประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมไว้

        ข้อมูลอัตโนมัติ สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากชื่อโดเมน (domain) ของลูกค้า (หรือผู้ให้บริการที่เชื่อมโยงการเข้าถึงของคุณ) ยกเว้นอีเมล

        ข้อมูลที่คุณมอบให้เรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการที่ลูกค้าเข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ข้อมูลที่เกิดจากความสมัครใจของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนและติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า?

 

          ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจของเรา เราจะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับบริษัทแม่และบริษัทในเครือ ในบางครั้งเราเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับตัวแทนอย่างจำกัด เพื่อการส่งจดหมายข่าวและอีเมล ลบข้อมูลซ้ำจากรายชื่อลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด และให้การบริการลูกค้า

          เราจะใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นความสมัครใจของลูกค้า นอกเหนือจากนี้ หากคุณแจ้งที่อยู่ทางออนไลน์แก่เรา คุณอาจได้รับจดหมายข่าวจากเราพร้อมกับข้อมูลของคอลเลคชันใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อมูลที่ตั้งสาขาใหม่ หรือข้อเสนอพิเศษหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ภายใต้ความยินยอมของลูกค้า ในบางครั้งเราอาจส่งข้อเสนอต่างๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าของวีโซลกรุ๊ปที่ได้รับเลือกในนามของธุรกิจอื่นๆ เมื่อทำเช่นนั้นเราจะไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของคุณ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ให้แก่ธุรกิจเหล่านั้น หากคุณไม่ประสงค์รับข่าวสารและอีเมล หรือประสงค์ที่จะถอนชื่อของคุณออกจากรายการ กรุณา กดที่นี่ หรือติดต่อที่หมายเลข 02-069-6996.

          เราจะเปิดเผยบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่อยู่ภายใต้กฎหมายและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ ผู้ใช้ของเรา หรืออื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและการโอนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านเครดิต แต่ไม่รวมถึงการขาย ให้เช่า แบ่งปัน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ภายใต้ความยินยอมของลูกค้า ในกรณีที่วีโซลกรุ๊ปหรือสินทรัพย์ที่สำคัญถูกซื้อโดยคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เนื่องมาจากการควบรวมกิจการ, การขาย, การรวมทางบัญชี หรือ การชำระบัญชี ข้อมูลของลูกค้าอาจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอนขายด้วย

 

4. คุกกี้

         

         เราดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางประเภทเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกดูอาจถูกบันทึกลงในไฟล์ “คุกกี้” ที่ได้ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของท่าน เราจัดทำคุกกี้ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โดยผู้ให้บริการของเราอาจจัดทำคุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์อื่น นอกจากนี้ คุกกี้บางประเภทอาจแสดงในส่วนอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาโฆษณาจากบุคคลที่สามบนอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม จะมีเพียงผู้จัดทำคุกกี้เท่านั้นที่สามารถอ่านหรือแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้

เกี่ยวกับคุกกี้ที่เราจัดทำ คุกกี้ที่เราติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่านจะทำให้เราสามารถจดจำบราวเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราได้

เราจัดทำคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

– จัดทำสถิติในการใช้งาน (จำนวนครั้งที่เข้าชม จำนวนยอดชมหน้าเพจ การละทิ้งขณะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา

– ปรับการนำเสนอเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน

– จดจำข้อมูลต่างๆ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งจัดการและทำให้การเข้าถึงส่วนเฉพาะบุคคล เช่น บัญชีผู้ใช้ หรือการจัดการตะกร้าสินค้ามีความปลอดภัย เราอาจส่งอีเมลแจ้งสถานะคำสั่งซื้อให้ท่านทราบ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวในอีเมล

– นำเสนอเนื้อหา รวมถึงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน และปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับความต้องการของท่าน

คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-party cookies) เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา คุกกี้จากผู้ให้บริการของเราอย่างน้อยหนึ่งรายการ (“คุกกี้ของบุคคลที่สาม”) อาจจะถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านเนื้อหาที่แสดงในพื้นที่โฆษณา

คุกกี้ที่ผู้ให้บริการของเราติดตั้งไว้บนเว็บไซต์สำหรับใช้งานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการนำเสนอต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อ

– ระบุสินค้าที่เข้าชมหรือสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับแต่งการนำเสนอโฆษณาที่ส่งให้กับท่านเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ

– ส่งข้อเสนอของวีโซลกรุ๊ปทางอีเมล หากได้รับอนุญาตจากท่านในขณะที่ลงทะเบียน

          คุกกี้ในพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับจัดทำสถิติเกี่ยวกับการโฆษณา (เช่น จำนวนครั้งที่แสดง โฆษณาที่แสดง จำนวนผู้ใช้ที่คลิกเข้าชมในแต่ละโฆษณา เป็นต้น)

          การจัดทำและใช้งานคุกกี้โดยบุคคลที่สามจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทพันธมิตรจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์เพื่อความต้องการของเราเท่านั้น และเป็นไปตามกฎระเบียบที่บังคับใช้

          ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ของบุคคลที่สามได้โดยใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมบนบราวเซอร์ การตั้งค่าสามารถแก้ไขการเรียกดูบนอินเทอร์เน็ต และเงื่อนไขการเข้าถึงบริการบางประเภทที่จำเป็นต้องใช้คุกกี้ ท่านสามารถกำหนดค่าบราวเซอร์ให้บันทึกคุกกี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน หรือปฏิเสธคุกกี้จากระบบหรือจากผู้จัดทำคุกกี้ได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดค่าบราวเซอร์ให้ยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ตามกำหนดเวลา ก่อนที่คุกกี้จะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์ของท่าน

          หากบราวเซอร์ของท่านตั้งค่าให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้ เช่น การเก็บสินค้าไว้ในตะกร้าสินค้า หรือรับการแนะนำที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล การกำหนดค่าบราวเซอร์ทำได้หลายวิธี รายละเอียดดังกล่าวจะแสดงในเมนูช่วยเหลือของบราวเซอร์ที่ท่านใช้ ซึ่งจะทำให้ท่านทราบถึงวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ได้

 

5. ลิงค์เชื่อมโยง

         

          กิจกรรมบนเว็บไซต์ เช่นโปรโมชั่นพิเศษ อาจเชื่อมโยงกับบริษัทบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งให้สิทธิ์คุณในการเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่สาม เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทบุคคลที่สามนี้ เว้นแต่คุณได้ให้ความยินยอมกับเรา

          มีการแสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามแก่คุณเพื่อความสะดวกแก่ท่าน แต่เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นและข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจแตกต่างกับเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะต้องมีความรับผิดชอบในความเป็นส่วนตัวและคุณควรตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา หากบริษัทบุคคลที่สามเลือกแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวแก่เรา การให้ข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทบุคคลที่สามนั้นๆ

 

6. ความปลอดภัย

         

          เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสภาพแวดล้อมที่มั่งคงและปลอดภัยให้แก่ลูกค้า เราได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเซิร์ฟเวอร์ SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการใช้บราวเซอร์ SSL อาทิ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox และSafari คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และจะถูกดำเนินการอย่างเป็นความลับ

          ในกรณีที่คาดว่า การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของเราถูกคุกคาม เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยไม่ชักช้า หากมีการแจ้งเตือนที่กำหนดโดยกฎหมาย เราจะปฏิบัติในทันทีภายใต้สถานการณ์นั้นๆ และถ้าเรามีอีเมลของคุณ เราจะแจ้งเตือนคุณผ่านทางอีเมล

 

7. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

         

          หากคุณต้องการปรับปรุงหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณได้ให้ไว้ กรุณา กดที่นี่ หรือติดต่อที่หมายเลข 02-069-6996.

 

8. ติดต่อเรา

 

          หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณา กดที่นี่ หรือติดต่อที่หมายเลข 02-069-6996.